RSS

ความเป็นมาของวัดท่าขาม

วัดเกษมสุทธาราม (ท่าขาม)
ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วัดเกษมสุทธาราม (ท่าขาม)  ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประวัติวัดโดยสังเขป ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนถึงปัจจุบัน ในการก่อสร้างวัดเกษมสุทธาราม เริ่มเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔ โดยชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง บ้านท่าขาม บ้านท่าต้นโพธิ์ บ้านวังขุนด่าน บ้านคอละออม ได้ทำการปลูกสร้างที่พักสงฆ์พออยู่อาศัย ชั่วคราวก่อน ต่อมาได้ทำการก่อสร้างกุฏิให้ถาวรขึ้นตามลำดับ และมีพระจำพรรษาอยู่หลายรูป ซึ่งมีพระทองใบ เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์ อยู่จำพรรษาได้ ๒ พรรษา ต่อมาโดยมีนายเกตุ อ่วมศิริ และกรรมการของวัด ได้ไปนิมนต์พระอธิการชิน พุทฺธสโร ซึ่งอยู่วัดโตนดหลวง มาเป็น เจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ เมื่อหลวงพ่อชินมาอยู่แล้ว นายเกตุ อ่วมศิริ ซึ่งเป็น เจ้าของที่ดินในขณะนั้น ได้ถวายที่ดินโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ และทำเรื่องขอสร้างวัด

ได้รับอนุญาตให้เป็นวัด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ ทำการก่อสร้างกุฏิ โบสถ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๙
และปิดทองผูกพัทธสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๒
หลวงพ่อชิน อยู่จำพรรษาได้ประมาณ ๑๘ พรรษา และมรณะ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๕ โดยมีอายุ ๕๓ ปี พรรษา ๓๓ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเกษมสุทธาราม ๑๘ พรรษา

ต่อมาเมื่อเจ้าอาวาสว่างลง คณะกรรมการวัด และชาวบ้านได้พร้อมใจกันกับเจ้าคณะอำเภอท่ายาง ได้ตั้งพระภิกษุเทื้อน ซึ่งเป็นพระลูกวัดอยู่ในขณะนั้น เป็นเจ้าอาวาส และได้เป็นเจ้าอาวาสจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ พระอธิการเทื้อนก็ได้ลาสิกขาออกไป เจ้าคณะอำเภอ และ ชาวบ้าน ได้พร้อมใจกันตั้งพระภิกษุปลด ขันธิโก ซึ่งเป็นพระลูกวัดอยู่ในขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาส ได้เป็นเจ้าอาวาสมาจนได้พระครูชั้นโท ในพระราชทินนามว่า (พระครูขันติวัชรคุณ) และได้ลาสิกขาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐

ต่อจากนั้นชาวบ้านก็ได้พร้อมใจกันไปรับพระไพโรจน์ จิรวิโรจโน และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระครูประสิทธิ์พัชรสาร
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: