RSS

พุทธวจน-ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ

พุทธวัจนะจากพระโอษฐ์(จากปาก) พระพุทธเจ้า พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล นำมากล่าว นำมาเผยแผ่
การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม การทำวัตรเช้า การทำวัดเย็น คำสอนของศาสดา การรวบรวมของท่านพุทธทาส
พระไตรปิฎก บาลีสยามรัฐ พุทธศาสนาออนไลน์ ใช้งานได้บนเว็บ บนมือถือ การทำสมาธิ 84000พระธรรมขันธ์

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 15, 2012 in พุทธวจนะ

 

ป้ายกำกับ: , ,

การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้

การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 7, 2012 in เพลงธรรมะ

 

ป้ายกำกับ: , , ,

การทำบุญจะต้องใช้เงินกันมากๆ ยิ่งทำมากยิ่งได้บุญมาก????


“การทำบุญจะต้องใช้เงินกันมากๆ ยิ่งทำมากยิ่งได้บุญมาก ความเชื่อเช่นนี้นับว่าไกลจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน่าเป็นห่วง ในการทำบุญที่แท้ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น แม้ไม่ใช้เงินเลย ไม่มีเงินเลย ทุกคนก็มีสิทธิทำบุญหรือเข้าถึง Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 7, 2012 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

พุทธวัจนะที่กล่าวถึงนักบวชในพุทธศาสนากับการกล่าวเท็จ

พุทธวัจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์(ปาก) พระศาสดา
น้ำติดกะลาล้างเท้า
 หมายถึงนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จ ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จ, พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระราหุลว่า บุคคลชนิดนี้มีความเป็นสมณะนิดเดียว เหมือนน้ำที่ติดเหลืออยู่ที่ก้นภาชนะที่เขาสาดเทน้ำออกแล้ว,หรือหมดสิ้นความเป็นสมณะ เหมือนความว่างเปล่าของน้ำ ในภาชนะที่เขาคว่ำเอาไว้จนสะเด็ดน้ำแล้วหงายขึ้น, และว่า “กรรมอันลามกแม้หน่อยหนึ่ง ซึ่งนักบวชชนิดนี้ทำมิได้หามีไม่”

พระองค์จึงทรงย้ำให้สำเหนียกใจไว้ว่า “ เราทั้งหลายจักไม่กล่าวมุสา แม้แต่เพื่อหัวเราะกันเล่น” และว่า “บุคคลควรสอดส่องพิจารณาดูแล้วดูเล่าเสียก่อนแต่จะกระทำกรรมทั้งหลายลงไป ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ เปรียบเหมือนกับกระจกเงามีไว้ส่องดู ฉันนั้น”

ท่านสามารถรับฟังพุทธวัจนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้
http://www.watnapp.com/audio/view_category/14/209

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มกราคม 31, 2012 in พุทธวจนะ

 

ป้ายกำกับ: , , ,

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ เรื่องของกรรม

พุทธวัจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์(ปาก) พระศาสดา
หลายท่านเป็นพุทธศาสนิกชน(ผู้นับถือศาสนาพุทธ) คงเคยได้ยินเรื่องกรรมกันมาบ้าง แต่ในความหมายของคนทั่วๆไปคำว่ากรรม คงหมายถึง การกระทำที่ไม่ดี เช่นทำบาป เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีก็มักพูดว่าเป็นเวรเป็นกรรม

ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเสียทีเดียว จึงเกิดพิธีกรรมแปลกๆ เพื่อใช้ช่องทางที่เข้าใจไม่ถูกต้องตรงนี้ ในการแก้กรรม

แล้วกรรมที่จริงในทางพุทธศาสนากล่าวว่าอย่างไร แก้กรรมได้อย่างไร ท่านสามารถรับฟังได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง(เมื่อเข้าไปแล้วกด Play เพื่อฟังเรื่องกรรม)
http://www.watnapp.com/audio/view_category/14/202

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มกราคม 31, 2012 in พุทธวจนะ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

วีดีโอ แนะนำพุทธวัจนะ รายการ ทูไนท์โชว์

พุทธวัจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์(ปาก) พระศาสดา“ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน”

“ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพากันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า “ข้อนี้เป็นอย่างไร? มีความหมายกี่นัย?” ดังนี้. ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้. ธรรมที่ยังไม่ปรากฎเธอก็ทำให้ปรากฎได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้”

วีดีโอ


ชมวีดีโอพุทธวัจนะ ของรายการทูไนท์โชว์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง พุทธวจน
ระบบการเกิดของสัตว์และจักรวาล
รู้เช่นเห็นชาติรู้แจ้งเห็นจริง (13/18)
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน
สัมภเวสี คือ สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มกราคม 6, 2012 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: ,

ของขวัญปีใหม่ สื่อธรรมะ พุทธวัจนะ

หนังสือพุทธวัจนะ แก้กรรม ได้จริงเหรอสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน สำหรับผู้ที่ชอบอ่านหนังสือธรรมะ ฟังธรรม คงจะถูกใจไม่น้อยกับของขวัญปีใหม่ต่อไปนี้
แหล่งรวมหนังสือธรรมะ โดยเน้นพุทธวัจนะ ซึ่งก็คือคำสอนจากปากพระพุทธเจ้า(คำสอนจากพระโอษฐ์) หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องศึกษาธรรมะจากพุทธวัจนะ สิ่งที่พระสอนกันอยู่ทุกวี่วันไม่ดีเหรอ

อีกส่วนหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านก็เป็นสื่อธรรมะ โดยเน้นพุทธวัจนะอีกเช่นกัน เป็นสื่อธรรมะแบบฟัง

“ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน”

“ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพากันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า “ข้อนี้เป็นอย่างไร? มีความหมายกี่นัย?” ดังนี้. ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้. ธรรมที่ยังไม่ปรากฎเธอก็ทำให้ปรากฎได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้”

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มกราคม 5, 2012 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,