RSS

พุทธวจน-ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ

พุทธวัจนะจากพระโอษฐ์(จากปาก) พระพุทธเจ้า พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล นำมากล่าว นำมาเผยแผ่
การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม การทำวัตรเช้า การทำวัดเย็น คำสอนของศาสดา การรวบรวมของท่านพุทธทาส
พระไตรปิฎก บาลีสยามรัฐ พุทธศาสนาออนไลน์ ใช้งานได้บนเว็บ บนมือถือ การทำสมาธิ 84000พระธรรมขันธ์

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 15, 2012 in พุทธวจนะ

 

ป้ายกำกับ: , ,

การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้

การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 7, 2012 in เพลงธรรมะ

 

ป้ายกำกับ: , , ,

การทำบุญจะต้องใช้เงินกันมากๆ ยิ่งทำมากยิ่งได้บุญมาก????


“การทำบุญจะต้องใช้เงินกันมากๆ ยิ่งทำมากยิ่งได้บุญมาก ความเชื่อเช่นนี้นับว่าไกลจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน่าเป็นห่วง ในการทำบุญที่แท้ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น แม้ไม่ใช้เงินเลย ไม่มีเงินเลย ทุกคนก็มีสิทธิทำบุญหรือเข้าถึง Read the rest of this entry »

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤษภาคม 7, 2012 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

พุทธวัจนะที่กล่าวถึงนักบวชในพุทธศาสนากับการกล่าวเท็จ

พุทธวัจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์(ปาก) พระศาสดา
น้ำติดกะลาล้างเท้า
 หมายถึงนักบวชที่ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จ ทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จ, พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระราหุลว่า บุคคลชนิดนี้มีความเป็นสมณะนิดเดียว เหมือนน้ำที่ติดเหลืออยู่ที่ก้นภาชนะที่เขาสาดเทน้ำออกแล้ว,หรือหมดสิ้นความเป็นสมณะ เหมือนความว่างเปล่าของน้ำ ในภาชนะที่เขาคว่ำเอาไว้จนสะเด็ดน้ำแล้วหงายขึ้น, และว่า “กรรมอันลามกแม้หน่อยหนึ่ง ซึ่งนักบวชชนิดนี้ทำมิได้หามีไม่”

พระองค์จึงทรงย้ำให้สำเหนียกใจไว้ว่า “ เราทั้งหลายจักไม่กล่าวมุสา แม้แต่เพื่อหัวเราะกันเล่น” และว่า “บุคคลควรสอดส่องพิจารณาดูแล้วดูเล่าเสียก่อนแต่จะกระทำกรรมทั้งหลายลงไป ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ เปรียบเหมือนกับกระจกเงามีไว้ส่องดู ฉันนั้น”

ท่านสามารถรับฟังพุทธวัจนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้
http://www.watnapp.com/audio/view_category/14/209

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มกราคม 31, 2012 in พุทธวจนะ

 

ป้ายกำกับ: , , ,

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ เรื่องของกรรม

พุทธวัจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์(ปาก) พระศาสดา
หลายท่านเป็นพุทธศาสนิกชน(ผู้นับถือศาสนาพุทธ) คงเคยได้ยินเรื่องกรรมกันมาบ้าง แต่ในความหมายของคนทั่วๆไปคำว่ากรรม คงหมายถึง การกระทำที่ไม่ดี เช่นทำบาป เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีก็มักพูดว่าเป็นเวรเป็นกรรม

ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเสียทีเดียว จึงเกิดพิธีกรรมแปลกๆ เพื่อใช้ช่องทางที่เข้าใจไม่ถูกต้องตรงนี้ ในการแก้กรรม

แล้วกรรมที่จริงในทางพุทธศาสนากล่าวว่าอย่างไร แก้กรรมได้อย่างไร ท่านสามารถรับฟังได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง(เมื่อเข้าไปแล้วกด Play เพื่อฟังเรื่องกรรม)
http://www.watnapp.com/audio/view_category/14/202

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มกราคม 31, 2012 in พุทธวจนะ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

วีดีโอ แนะนำพุทธวัจนะ รายการ ทูไนท์โชว์

พุทธวัจนะ คำสอนจากพระโอษฐ์(ปาก) พระศาสดา“ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน”

“ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพากันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า “ข้อนี้เป็นอย่างไร? มีความหมายกี่นัย?” ดังนี้. ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้. ธรรมที่ยังไม่ปรากฎเธอก็ทำให้ปรากฎได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้”

วีดีโอ


ชมวีดีโอพุทธวัจนะ ของรายการทูไนท์โชว์

ชีวิตไม่สิ้นหวัง พุทธวจน
ระบบการเกิดของสัตว์และจักรวาล
รู้เช่นเห็นชาติรู้แจ้งเห็นจริง (13/18)
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน
สัมภเวสี คือ สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มกราคม 6, 2012 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: ,

ของขวัญปีใหม่ สื่อธรรมะ พุทธวัจนะ

หนังสือพุทธวัจนะ แก้กรรม ได้จริงเหรอสวัสดีปีใหม่ทุกท่าน สำหรับผู้ที่ชอบอ่านหนังสือธรรมะ ฟังธรรม คงจะถูกใจไม่น้อยกับของขวัญปีใหม่ต่อไปนี้
แหล่งรวมหนังสือธรรมะ โดยเน้นพุทธวัจนะ ซึ่งก็คือคำสอนจากปากพระพุทธเจ้า(คำสอนจากพระโอษฐ์) หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องศึกษาธรรมะจากพุทธวัจนะ สิ่งที่พระสอนกันอยู่ทุกวี่วันไม่ดีเหรอ

อีกส่วนหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านก็เป็นสื่อธรรมะ โดยเน้นพุทธวัจนะอีกเช่นกัน เป็นสื่อธรรมะแบบฟัง

“ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน”

“ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพากันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า “ข้อนี้เป็นอย่างไร? มีความหมายกี่นัย?” ดังนี้. ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้. ธรรมที่ยังไม่ปรากฎเธอก็ทำให้ปรากฎได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้”

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มกราคม 5, 2012 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,